C18-19

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1972
Volume: 20-21
Issue: C18-19
Publication year
1972
Note
  • Součástí sborníku C18-19 je tzv. Rozprava - "Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917)" od Josefa Kolejky. Vyšla také jako samostatný separát.
Department FF MU
Články – Aufsätze – Статьи
Title Document
K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR | [5]–33
Janák, Jan
PDF
Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek | [35]–51
Dorovský, Ivan
PDF
K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století | [53]–59
Pražák, Richard
PDF
Kapitoly z dějin česko-rumunských vztahů v minulosti | [61]–112
Macůrek, Josef
PDF
Politische Stellung und wirtschaftliche Rolle der Juden in Mähren zwischen 1526 und 1620 | [113]–128
Teufel, Helmut
PDF
Gustav Friedrich a jeho Kodex : (zamyšlení jubilejní) | [129]–140
Šebánek, Jindřich
PDF
Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß) | [141]–169
Flodr, Miroslav
PDF
Mezilidské vztahy v předhelénistických Athénách | [171]–187
Hošek, Radislav
PDF
Recenze, referáty, zprávy – Besprechungen, Berichte – Сообщения, рецензии
Title Document
Publikace o pařížské komuně po II. světové válce : (bibliografický výběrový přehled) | [189]–206
Šindelář, Bedřich
PDF
Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918 | 207–210
Janák, Jan
PDF
[Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276] | 210–211
Dušková, Sáša
PDF
[Hausmann, Friedrich (ed.). Mainzer Urkundenbuch... ; Acht, Peter (ed.). Die Urkunden der Deutschen Könige...] | 212–215
Šebánek, Jindřich
PDF
[Mitis, Oskar v.(ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. IV. Band, 1. Halbband. Ergänzende Quellen 976-1194.] | 215–217
Šebánek, Jindřich
PDF
[Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil 1247-1263; Zweiter Teil 1264-1278] | 217–223
Vašků, Vladimír
PDF
[Meisner, Heinrich Otto. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918] | 223–227
Vašků, Vladimír
PDF
[Quint, Charles. Le Mémorial des Siècles] | 227–228
Horák, Petr
PDF
[Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique] | 228–230
Válka, Josef
PDF
[Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents] | 230–232
Válka, Josef
PDF
[Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století] | 232–235
Válka, Josef
PDF
[Hampson, Norman. The first European revolution 1776-1815] | 235–236
Horák, Petr
PDF
Slovenská otázka a stredná Európa v novovekých dejinách | 236–241
Pražák, Richard
PDF
[Cesar, Jaroslav. Britská říše v období imperialismu (1870-1945)] | 241–243
Čerešňák, Bedřich
PDF
[Calic, Edouard. Ohne Maske : Hitler, Breiting Geheimgespräche 1931] | 243–245
Šindelář, Bedřich
PDF
[Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu] | 245–246
Válka, Josef
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [247]–260
Hošková, Magda
PDF
Rozprava – Abhandlung – Рассуждение
Title Document
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917) | 263–334
Kolejka, Josef
PDF