K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století

Variant title
Der Widerhall der ungarischen Jakobinerbewegung in den böhmischen ländern am Ende des 18. Jahrhunderts
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. [53]-59
Extent
[53]-59
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document