K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století

Variantní název
Der Widerhall der ungarischen Jakobinerbewegung in den böhmischen ländern am Ende des 18. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. [53]-59
Rozsah
[53]-59
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document