Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1972, roč. 20-21, č. C18-19

Obrázek
Rok
1972
Rok vydání
1972
Poznámka
  • Součástí sborníku C18-19 je tzv. Rozprava - "Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917)" od Josefa Kolejky. Vyšla také jako samostatný separát.
Ústav FF MU
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-33 K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR Janák, Jan | pdficon
[35]-51 Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek Dorovský, Ivan | pdficon
[53]-59 K ohlasu uherského jakobínského hnutí v českých zemích na sklonku 18. století Pražák, Richard | pdficon
[61]-112 Kapitoly z dějin česko-rumunských vztahů v minulosti Macůrek, Josef | pdficon
[113]-128 Politische Stellung und wirtschaftliche Rolle der Juden in Mähren zwischen 1526 und 1620 Teufel, Helmut | pdficon
[129]-140 Gustav Friedrich a jeho Kodex : (zamyšlení jubilejní) Šebánek, Jindřich | pdficon
[141]-169 Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß) Flodr, Miroslav | pdficon
[171]-187 Mezilidské vztahy v předhelénistických Athénách Hošek, Radislav | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Besprechungen, Berichte – Сообщения, рецензии
Page Title
[189]-206 Publikace o pařížské komuně po II. světové válce : (bibliografický výběrový přehled) Šindelář, Bedřich | pdficon
207-210 Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918 Janák, Jan | pdficon
210-211 [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276] Dušková, Sáša | pdficon
212-215 [Hausmann, Friedrich (ed.). Mainzer Urkundenbuch... ; Acht, Peter (ed.). Die Urkunden der Deutschen Könige...] Šebánek, Jindřich | pdficon
215-217 [Mitis, Oskar v.(ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. IV. Band, 1. Halbband. Ergänzende Quellen 976-1194.] Šebánek, Jindřich | pdficon
217-223 [Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil 1247-1263; Zweiter Teil 1264-1278] Vašků, Vladimír | pdficon
223-227 [Meisner, Heinrich Otto. Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918] Vašků, Vladimír | pdficon
227-228 [Quint, Charles. Le Mémorial des Siècles] Horák, Petr | pdficon
228-230 [Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique] Válka, Josef | pdficon
230-232 [Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents] Válka, Josef | pdficon
232-235 [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století] Válka, Josef | pdficon
235-236 [Hampson, Norman. The first European revolution 1776-1815] Horák, Petr | pdficon
236-241 Slovenská otázka a stredná Európa v novovekých dejinách Pražák, Richard | pdficon
241-243 [Cesar, Jaroslav. Britská říše v období imperialismu (1870-1945)] Čerešňák, Bedřich | pdficon
243-245 [Calic, Edouard. Ohne Maske : Hitler, Breiting Geheimgespräche 1931] Šindelář, Bedřich | pdficon
245-246 [Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu] Válka, Josef | pdficon
Page Title
[247]-260 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon
Rozprava – Abhandlung – Рассуждение
Page Title
263-334 Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917) Kolejka, Josef | pdficon