Pražák, Richard

Varianty jmen:

Pražák, Richard (preferováno)
Пражак, Рихард
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 166.

Článek
Pražák, Richard. [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 200–202.

Článek
Pražák, Richard. August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 7–19.

Kapitola
Pražák, Richard. Bibliografie. In: Kazinczy, Ferenc. Ferenc Kazinczy a Brno : (vězeňský deník Ference Kazinczyho a jeho pobyt v Brně). 2000, s. 14–15.

Kapitola
Pražák, Richard. Bogomilismus v Uhrách v 11. století. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 76–83.

Článek
Pražák, Richard. Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 73–78.

Článek
Pražák, Richard. Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, roč. 57, č. V11, s. 15–24.

Článek
Pražák, Richard. Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 247–248.

Článek
Pražák, Richard. Cesty uherských humanistů reformovaného vyznání do českých zemí v předvečer třicetileté války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 131–142.

Článek
Kolejka, Josef; Pražák, Richard. Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 187–196.

Článek
Pražák, Richard. [Csanda, Sándor. Harmadik nemzedék]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 178.

Kapitola
Pražák, Richard. Čtyřicátá léta. In: Pražák, Richard. Lajos Kossuth. 1994, s. 21–35.

Článek
Pražák, Richard. Dante a középkor és a renaissance között. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 183–184.

Kapitola
Pražák, Richard. Die Beziehungen Josef Dobrovskýs zu den Ungarn. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, s. 42–63.

Kapitola
Pražák, Richard. Die Finno-ugristischen Studien Josef Dobrovskýs. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, s. 64–96.

Článek
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 45–60.

Kapitola
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : k typologii českého a maďarského kulturně politického vývoje na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, s. 57–82.

Kapitola
Pražák, Richard. Dokumenty. In: Pražák, Richard. Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození. 1962, s. 156–228.

Článek
Pražák, Richard. Dvě práce z problematiky stavovských povstání v Uhrách. Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 152–153.

Článek
Pražák, Richard. Dvě studie o obrozenských průkopnících maďarsko-česko-slovenského přátelství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 245–246.

Článek
Pražák, Richard. Eine italienische Synthese der ungarischen Literaturgeschichte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 175–180.

Kapitola
Pražák, Richard. Einleitung. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, s. 7.