Dokumenty

Název: Dokumenty
Zdrojový dokument: Pražák, Richard. Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 156-228
Rozsah
156-228
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
maďarsky
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence