Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2007, roč. 56. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická, 2007, vol. 56, issue B54.

Článek
Mensching, Günther. Metafyzika a ovládnutí přírody v myšlení Rogera Bacona. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 5–17.

Článek
Zouhar, Jan. T.G. Masaryk a F.X. Šalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 33–39.

Článek
Horyna, Břetislav. [Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 115–117.

Článek
Šmajs, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 91–102.

Článek
Zouhar, Jan. Konference o strukturalismu a historismu v roce 1968. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 85–90.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Gauchet, Marcel. Dějinný úděl: hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 109–110.

Článek
Zouhar, Jan. [Kožmín, Zdeněk; Kožmínová, Drahomíra. Zvětšeniny z Komenského]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 117.

Článek
Funda, Ondřej. Jonathan Culler a neopragmatismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 41–53.

Článek
Brázda, Radim. Kudy létá sova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 65–73.

Článek
Holzbachová, Ivana. Společnost očima Emila Durkheima. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 19–32.

Článek
Jemelka, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 103–108.

Článek
Horyna, Břetislav. [Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 112–115.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Weinberg, Steven. Tváří v tvář: věda a její intelektuální protivníci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 110–111.

Článek
Svoboda, Jiří. Jednota bratrská - 550 let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 75–84.

Článek
Šuch, Juraj. [Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 111–112.

Článek
Horyna, Břetislav. V závětří národního státu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 55–63.