Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia historica Brunensia. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 360

Článek
Scholz, Milan. Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka a Romana Dmowského : komparativní pohled. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 89–110.

Článek
Hálek, Jan. Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 23–43.

Článek
Rychlík, Jan. Nová Evropa – představy a skutečnost. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 61–70.

Článek
Štaif, Jiří. Palackého federalismus a jeho koaliční potenciál. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 5–14.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. .

Článek
Neudorflová, Marie L.. Filosofické a politické předpoklady Masarykovy koncepce Nové Evropy. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 71–87.

Článek
Kováč, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Friedricha Naumanna a Milana Hodžu. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 45–60.

Článek
Reitinger, Lukáš. "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 3–28.

Článek
Vlha, Marek. Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 51–72.

Článek
Back matter. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. .

Článek
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 175.

Článek
Havlíková, Lubomíra. Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 73–82.

Článek
Massowová, Dana. Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 113–151.

Článek
Chvojka, Michal. Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 29–49.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. .

Článek
Nesiba, Jiří. Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 153–173.

Článek
Štěpánek, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 83–111.

Článek
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 5–6.

Článek
Knoz, Tomáš, Peřestá, Markéta. Haus und Fürstentum Liechtenstein : Auswahlbibliographie. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 319–405.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Županič, Jan. Der jüdische Adel Preußens. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 237–263.