Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 360

Article
Scholz, Milan. Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka a Romana Dmowského : komparativní pohled. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 89–110.

Article
Hálek, Jan. Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 23–43.

Article
Rychlík, Jan. Nová Evropa – představy a skutečnost. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 61–70.

Article
Štaif, Jiří. Palackého federalismus a jeho koaliční potenciál. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 5–14.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. .

Article
Neudorflová, Marie L.. Filosofické a politické předpoklady Masarykovy koncepce Nové Evropy. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 71–87.

Article
Kováč, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Friedricha Naumanna a Milana Hodžu. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 45–60.

Article
Reitinger, Lukáš. "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 3–28.

Article
Vlha, Marek. Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 51–72.

Article
Back matter. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. .

Article
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 175.

Article
Havlíková, Lubomíra. Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 73–82.

Article
Massowová, Dana. Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 113–151.

Article
Chvojka, Michal. Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 29–49.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. .

Article
Nesiba, Jiří. Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 153–173.

Article
Štěpánek, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 83–111.

Article
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Knoz, Tomáš, Peřestá, Markéta. Haus und Fürstentum Liechtenstein : Auswahlbibliographie. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 319–405.

Article
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 189–215.

Article
Županič, Jan. Der jüdische Adel Preußens. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 237–263.