1

Title: Studia historica Brunensia
Year: 2021
Volume: 68
Issue: 1
Publication year
2021
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Department FF MU
Title Document
Jaroslav Schaller a historická topografie | 5
Bárta, Stanislav
PDF
Title Document
Mezi výchovou, vědou, úřadem i řeholí. Život a dílo Jaroslava Schallera a jeho místo v české topografii a řádové historiografii | 7–29
Bartůšek, Václav
PDF
Title Document
První staletí evropských topografických a historickogeografických prací | 31–52
Semotanová, Eva
PDF
Title Document
Cesty české a moravské topografie | 53–69
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
"Přehledný místopis země české". Topografické dílo rolníka a politika Jana Bartáka z Kaliště u Ondřejova | 71–98
Šulc, Jaroslav
PDF
Title Document
Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy | 99–114
Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila
PDF
Title Document
K otázce skutečného využití dotazníků pro text Schallerovy Topografie | 115–123
Řezníček, Michal
PDF
Title Document
Česká a moravská města a místa 18. a 19. století v obrazech. Typologie "obrazových topografií" | 125–132
Chodějovská, Eva
PDF
Title Document
Schallerova Topographie jako pramen heraldiky | 133–142
Novotný, Robert R.
PDF
Title Document
Fotografie jako zrcadlo historické podoby měst (na příkladu Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi) | 143–166
Pátrová, Karin
PDF
Title Document
Zmapování panství Šebetov v polovině 18. století | 167–178
Novotná, Dana
PDF
Title Document
Cirkevná topografia mesta Nitry – vyriešená neznáma | 179–194
Keresteš, Peter
PDF
Title Document
Sociální analýza měšťanských domácností jako zvláštní úkol historické městské topografie (Český Brod v době Jaroslava Schallera) | 195–214
Mrvík, Vladimír Jakub
PDF
Title Document
Nejnovější výzkumy starých cest na Turnovsku a ve středním Pojizeří. Perspektivy a komplikace | 215–225
Sajbt, Jiří Zoul
PDF
Title Document
Církevní topografie středověkých Čech Projekt databázového zpracování: aktuální stav | 227–243
Zilynská, Blanka; Synovcová Borovičková, Jana
PDF
Title Document
Dobrušský děkanát a jeho klérus do roku 1436 | 245–312
Nečada, Václav
PDF