Studia historica Brunensia 2021, vol. 68, iss. 1

Image
Year
2021
Publication year
2021
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Department FF MU
Page Title
5 Jaroslav Schaller a historická topografie Bárta, Stanislav | pdficon
Page Title
7-29 Mezi výchovou, vědou, úřadem i řeholí. Život a dílo Jaroslava Schallera a jeho místo v české topografii a řádové historiografii Bartůšek, Václav | pdficon
Page Title
31-52 První staletí evropských topografických a historickogeografických prací Semotanová, Eva | pdficon
Page Title
53-69 Cesty české a moravské topografie Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
71-98 "Přehledný místopis země české". Topografické dílo rolníka a politika Jana Bartáka z Kaliště u Ondřejova Šulc, Jaroslav | pdficon
Page Title
99-114 Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila | pdficon
Page Title
115-123 K otázce skutečného využití dotazníků pro text Schallerovy Topografie Řezníček, Michal | pdficon
Page Title
125-132 Česká a moravská města a místa 18. a 19. století v obrazech. Typologie "obrazových topografií" Chodějovská, Eva | pdficon
Page Title
133-142 Schallerova Topographie jako pramen heraldiky Novotný, Robert R. | pdficon
Page Title
143-166 Fotografie jako zrcadlo historické podoby měst (na příkladu Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi) Pátrová, Karin | pdficon
Page Title
167-178 Zmapování panství Šebetov v polovině 18. století Novotná, Dana | pdficon
Page Title
179-194 Cirkevná topografia mesta Nitry – vyriešená neznáma Keresteš, Peter | pdficon
Page Title
195-214 Sociální analýza měšťanských domácností jako zvláštní úkol historické městské topografie (Český Brod v době Jaroslava Schallera) Mrvík, Vladimír Jakub | pdficon
Page Title
215-225 Nejnovější výzkumy starých cest na Turnovsku a ve středním Pojizeří. Perspektivy a komplikace Sajbt, Jiří Zoul | pdficon
Page Title
227-243 Církevní topografie středověkých Čech Projekt databázového zpracování: aktuální stav Zilynská, Blanka; Synovcová Borovičková, Jana | pdficon
Page Title
245-312 Dobrušský děkanát a jeho klérus do roku 1436 Nečada, Václav | pdficon