Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 197

Článek
Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 9–11.

Článek
Šeďová, Klára. Zprávy z mezinárodních konferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 179–181.

Článek
Rabušicová, Milada. Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 184–185.

Článek
Lazarová, Bohumíra. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 109–122.

Článek
Kolář, Jan. Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů : nová cesta ke starému cíli?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 155–161.

Článek
Švaříček, Roman. Je zakotvená teorie teorií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 133–145.

Článek
Hloušková, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 67–79.

Článek
Redlichová, Jitka. Demokracie ve švédské škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 147–153.

Článek
Ainscow, Mel. Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 33–47.

Článek
Pol, Milan. Životní jubileum docentky Marie Řehořkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 169–170.

Článek
Šeďová, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 11–27.

Článek
Hloušková, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 155–157.

Článek
Skutil, Martin. Konference: Študentské fórum 2002. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 165–166.

Článek
Rabušicová, Milada, Trnková, Kateřina, Šeďová, Klára, Čiháček, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 103–116.

Článek
Pol, Milan, Hloušková, Lenka, Novotný, Petr, Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 87–102.

Článek
Rychecká, Petra. Hra, prožitek a spolupráce v současné pedagogice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 127–133.

Článek
Zounek, Jiří. Nové pohledy na dílo Eduarda Sprangera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 159–160.

Článek
Valenta, Josef. Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 29–39.

Článek
Kasíková, Hana. Učitel na cestě inovací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 55–71.

Článek
Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 7–9.

Článek
Novotný, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 161–163.

Článek
Řehořková, Marie. Za profesorem Lubomírem Mojžíškem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 167–168.

Článek
Pol, Milan, Rabušicová, Milada, Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 117–125.

Článek
Kučerová, Eva. Škola v čečenských uprchlických táborech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 149–154.

Článek
Chytková, Jarmila. Kooperace ve škole s prvky Daltonského plánu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 135–141.