Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 197

Article
Pol, Milan, Hloušková, Lenka, Novotný, Petr, Václavíková, Eva, Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 47–61.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2006, vol. 54, issue U11.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2008, vol. 56, issue U13.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2000-2001, vol. 49-50, issue U5-6.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 1996, vol. 45, issue U1.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2005, vol. 53, issue U10.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 1997, vol. 46, issue U2.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2002, vol. 50, issue U7.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2003, vol. 51, issue U8.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2007, vol. 55, issue U12.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 1998-1999, vol. 47-48, issue U3-4.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2004, vol. 52, issue U9.

Article
Klobušický, Filip. Pedagogická evaluace vzdělávacích webových stránek : k problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 177–188.

Article
Chaloupková, Lucie, Kolář, Jan. Akademické centrum poradenství a supervize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 207–209.

Article
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 101–118.

Article
Rabušic, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 79–99.

Article
Trnková, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 133–144.

Article
Zavadilová, Kateřina. Sociálně vyloučení v procesu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 189–198.

Article
Novotný, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 27–39.

Article
Šeďová, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 55–66.

Article
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav, Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 7–11.

Article
Vichrová, Marie. Pedagog v totalitních režimech 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 199–205.

Article
Švaříček, Roman. Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 209–210.

Article
Čiháček, Vlastimil. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 119–131.

Article
Špaček, František. Hledání výzkumného nástroje pro měření klimatu středoškolské třídy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 169–176.