[Harvalík, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie]

Název: [Harvalík, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 259-261
Rozsah
259-261
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Harvalík, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 162 s. ISBN 80-200-1253-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.