Phonological form in a morphological component : a case of suffixes containing [ε] on their left edge

Název: Phonological form in a morphological component : a case of suffixes containing [ε] on their left edge
Variantní název:
  • Fonologická forma v morfologickém komponentu : případ sufixů obsahujících na levém okraji [ε]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. [135]-154
Rozsah
[135]-154
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this paper, I investigate phonological properties of Czech suffixes containing mid front vowel [ε] on their left edge. It is well known that some of them require palatilized contexts, for instance suffixes with alternating [ε], like diminutive –(e)k, some of them not, for instance –em for [InstrSg]. I argue that whether mid front vowel [ε] triggers particular type of palatalization or not depends on its internal phonological makeup. As a consequence, one phonetic object, a sound [ε], will represent different phonological objects.