O systému českého slovesa z hlediska aplikované a teoretické lingvistiky

Variantní název
О системе чешского глагола с точки зрения прикладной и теоретической лигвистики
On the system od the Czech verb from the point of view of applied and theoretical linguistics
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. [73]-90
Rozsah
[73]-90
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document