Ke genezi slovesné flexe v jazycích indoevropských. Část druhá

Název: Ke genezi slovesné flexe v jazycích indoevropských. Část druhá
Variantní název
К вопросу о происхождении глагольного спряжения в индоевропейских языках. Часть 2-ая
Zur Genesis der indoeuropäischen Verbalflexion. Zweiter Teil
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. [11]-21
Rozsah
[11]-21
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V prvé části tohoto článku, jež vyšla v 3. čísle loňského ročníku Sborníku (s. 44-57), jsme načrtli základní rysy obecné theorie vzniku indoevropské slovesné flexe. Úkolem přítomného článku bude přinést některé doplňující poznámky. Předně zbývá dokázat, že i tvary, jimiž se prvá část nezabývala, jsou produktem stejných morfologických procesů, že odpovídají naší obecné theorii vzniku slovesné flexe. Tentokrát si všimneme pouze dvou slovesných tvarů, totiž optativu a sigmatického aoristu; hlavní pozornost však bude věnována konsonantickým základům osobních přípon (kterážto otázka nebyla v prvé části soustavněji řešena).
Note
  • Část druhá.