Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči

Variantní název
Глава из сравнительной фонетики детской речи
Un chapitre de la phonétique comparée du langage enfantin
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. [95]-101
Rozsah
[95]-101
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Od vydání knihy manželů Sternových, o níž referoval prof. Trnka v ČMF 9 (1923), příl. B. 26-27, a jež byla věnována studiu vývoje dětské řeči především s hlediska psychologického, vyšlo mnoho prací, které se zabývají tímto thematem hlouběji také s hlediska linguistického, takže lze právem mluvit o vědecké renesanci dětské linguistiky. (Srov. tu výklad Grégoirův [Lingua 2/1949/355], "La renaissance scientifique de la linguistique enfantine", nazvaný tak podle recense, kterou o práci Grégoirově L'ápprentissage du langage (Paris 1937) uveřejnil v Zeitschrift für Psychologie 146 (1939) Ad. Buseman, charakterisuje posuzovanou knihu epithetem "geradezu eines neuen Anfags in der Kindersprachforschung".) Linguistických pozorování vývoje dětské řeči stále přibývá a rozvoj této práce, jejíž význam zdůrazňoval již v uvedeném referátu profesor Trnka, vyvolá jednou zcela nepochybně osamostatnění pedolinguistiky jako samostatné vědní discipliny. Zatím vydal Werner F. Leopold svou Bibliography of child language (Evanston 1952), kterou, doplňuje ve své práci Sur l'étude du langage enfantin (Paris 1952) Marcel Cohen (srov. ČMF 36/1954/115), vyslovuje přesvědčení (s. 181); že "une science bien organisée devrait comprendre des chaires de langage enfantin".
Document