Sovětská kniha o sémantice

Název: Sovětská kniha o sémantice
Variantní název
Советская книга о семасиологии
Un livre soviétique sur la sémasiologie
Přispěvatel
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. [114]-117
Rozsah
[114]-117
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Zvegincev, V. A. Semasiologija. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1957. 321 s.