K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech

Variantní název
To one type of the infinitive nominalization of the so called objekt clauses in central Moravian dialects
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. [73]-76
Rozsah
[73]-76
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document