Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině

Název: Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině
Variantní název:
  • Приемы, служащие к словообразованию экспрессивных наименований лиц в чешском и словацком языках
    • Prijemy, služaščije k slovoobrazovaniju èkspressivnych naimenovanij lic v češskom i slovackom jazykach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. [61]-69
Rozsah
[61]-69
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.