[Dubois, J. Grammaire structurale du français: la phrase et les transformations]

Název: [Dubois, J. Grammaire structurale du français: la phrase et les transformations]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 230-232
Rozsah
230-232
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dubois, J. Grammaire structurale du français: la phrase et les transformations. Paris: Larousse, 1969.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.