[Шигаревская, Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи]

Název: [Шигаревская, Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи]
Transliterovaný název
[Šigarevskaja, N.A. Očerki po sintaksisu sovremennoj francuzskoj razgovornoj reči]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 250-251
Rozsah
250-251
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Шигаревская, Н. А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи. Леннинград, 1970. 215 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.