Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků

Název: Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků
Variantní název
Les possibilités de répartition des langues slaves du point de vue syntaxico-géographiques
Přispěvatel
Stavinohová, Zdeňka (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. [123]-132
Rozsah
[123]-132
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí