[Galichet, Georges. Grammaire structurale du français modern]

Název: [Galichet, Georges. Grammaire structurale du français modern]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 184-186
Rozsah
184-186
Type: Recenze
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Galichet, Georges. Grammaire structurale du français modern. Paris-Limoges: Charles-Lavauzelle, 1967. 248 s.