Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři

Název: Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 153-164
Rozsah
153-164
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.