[Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English]

Název: [Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 213-214
Rozsah
213-214
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English. New York-Chicago-San Francisco-Toronto-London: Hold, Rinehart and Winston, 1965. 240 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.