Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке

Název: Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке
Transliterovaný název
Suščestvitel'nyje s internacional'nymi suffiksami - slovoobrazovatel'naja baza v sovremennom russkom jazyke
Variantní název:
  • Substantiva s mezinárodními příponami jako slovotvorný základ v současné ruštině
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. [125]-140
Rozsah
[125]-140
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.