K interferenci v ruské sufixální derivaci

Název: K interferenci v ruské sufixální derivaci
Variantní název:
  • К интерференции в русской суффиксальной деривации
    • K interferencii v russkoj suffiksal'noj derivacii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. [35]-40
Rozsah
[35]-40
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.