Profesor Adolf Kellner

Přispěvatel
Zdráhalová, Marie (Author of Bibliography)
Skulina, Josef (Author of Bibliography)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 91-97
Rozsah
91-97
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Bibliografie "Soupis prací Adolfa Kellnera" na s. 95-97.
Document