[Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 206-214
Rozsah
206-214
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. Bratislava: Stimul, 1999. 165 s. ISBN 80-85697-99-8.
Document