K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu

Variantní název
Zur Charakteristik der präfigierten Verben in Jungmanns Tschechisch-deutschen Wörterbuch vom Standpunkt der gegenwärtigen Zustandes
К характеристике приставочных глаголов в словаре Юнгмана
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. [89]-102
Rozsah
[89]-102
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document