Perdurative und nichtdurative Verballexeme im Tschechischen und Russischen

Název: Perdurative und nichtdurative Verballexeme im Tschechischen und Russischen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [33]-42
Rozsah
[33]-42
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.