Проблема реконструкции праславянского сложного предложения

Název: Проблема реконструкции праславянского сложного предложения
Variantní název
Otázka rekonstrukce praslovanského souvětí
Zur Frage der Rekonstruktion des urslawischen zusammengesetzten Satzes
Přispěvatel
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. [43]-55
Rozsah
[43]-55
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence