Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně

Název: Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně
Variantní název:
  • Creating corpuses of Czech at the department of Czech language, Faculty of Arts, Masaryk University Brno
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. [115]-124
Rozsah
[115]-124
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Podkladem pro následující text byla přednáška v pobočce Jazykovědného sdružení ČR na Filozofické fakultě UK v Praze (9.12.2004).