Ke Gervinovu pojetí národa a státu

Název: Ke Gervinovu pojetí národa a státu
Variantní název:
  • Der Volks- und Staatsbegriff bei Gervinus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. [15]-31
Rozsah
[15]-31
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento příspěvek je částí větší práce o Georgu Goltfriedu Gervinovi (1805-1871). Nebylo přirozeně možno vtěsnat do něho v dostatečné míře a hloubce vše, s čím problematika národa a státu u Gervina souvisí. Tím méně pak je možné rozvinout širší argumentaci a postihnout celé pletivo vztahů, které Gervinovo učení pojí s historickofilosofickým myšlením té doby nejen v Německu, ale i jinde. Musíme se spokojit pouze s nastíněním nejvýraznějších rysů problematiky, přičemž jsme si vědomi, že první informativní část má charakter pouze tezovitý, že i druhou je třeba ještě doplnit rozborem Gervinova stanoviska k revoluci a podrobnějšími pasážemi srovnávacími. Místo toho jsem letmo osvětlil Gervinovo pojetí národa, státu a národního státu, což je oblast z celé problematiky nejvýraznější a pro pochopení Gervinova způsobu myšlení nejdůležitější. Usiloval jsem v této druhé části podat důkaz, že pojetí těchto kategorií, i když je někdy politicky a státoprávně nepropracované, je organickou součástí Gervinovy historickofilosofické koncepce. Výklad o Gervinově postoji k problému německého národního státu hodlám podat na jiném místě.