Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1969, roč. 18, č. C16

Obrázek
Rok
1969
Rok vydání
1970
Ústav FF MU
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
7-30 Josef Kabrda (3.II.1906-27.V.1968) : život a dílo Pražák, Richard | pdficon
31-39 Das antike und mittelalterliche Erbe in Vicos Geschichtsauffassung Kudrna, Jaroslav | pdficon
41-57 Teorie národa a národnostní otázky v díle K. Kautského a O. Bauera Kolejka, Josef | pdficon
59-72 K metodologii raných děl Wernera Sombarta Holzbachová, Ivana | pdficon
73-101 Rakouský protitulácký zákon z roku 1873 jako pokus o řešení společenských důsledků průmyslové revoluce Janák, Jan | pdficon
103-120 Druhá česká universita a národnostní otázka Jordán, František | pdficon
121-142 Pracovní nasazení Čechů v Německu před vypuknutím druhé světové války Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
143-155 Problémy datování pomocí filigránů Flodr, Miroslav | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Besprechungen, Berichte – Сообщения, рецензии
Page Title
157 [Hageneder, Othmar. Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich] Šebánek, Jindřich | pdficon
157-160 [Bansa, Helmut. Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tag der Wahl bis zur Rückkehr aus Italien (1314-1329)] Šebánek, Jindřich | pdficon
160 [Zauner, Alois. Das älteste Tiroler Kanzleiregister : 1308-1315] Šebánek, Jindřich | pdficon
161-162 [Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije] Šebánek, Jindřich | pdficon
162-165 [Bielińska, Maria. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku] Dušková, Sáša | pdficon
165 [Wagner, Adolf. Missions- und Kulturtätigkeit der Benediktiner von Niederaltaich–Ostrow ...] Dušková, Sáša | pdficon
165-166 [Zaoral, Prokop. K zakládací listině hradišťského kláštera z r. 1078] Šebánek, Jindřich | pdficon
166-167 [Moravia, Sergio. Il tramonto dell'illuminismo: filosofia e politica nella società francese (1770-1810)] Kudrna, Jaroslav | pdficon
168-170 Novodobé slovinské a charvátské dějiny v novém zpracování Jordán, František | pdficon
170-175 Seznam prací doc. dr. Zdeňka Konečného Mainuš, František | pdficon
175-176 [Carl Schneider. Kulturgeschichte des Hellenismus. Band 1.; Band 2.] Hošek, Radislav | pdficon
176-177 [Vidman, Ladislav. Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae] Hošek, Radislav | pdficon
Page Title
179-180 Výměna - Büchereinlauf - Books received - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon