Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě

Název: Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě
Variantní název:
  • Участие рабочих и социал-демократии в борьбе за основание чешского университета в Моравии
    • Učastije rabočich i social-demokratii v bor'be za osnovanije češskogo universiteta v Moravii
  • Der Anteil der Arbeiterschaft und der Sozialdemokratie im Kampfe um die Gründung der tschechischen Universität in Mähren
    • Učastije rabočich i social-demokratii v bor'be za osnovanije češskogo universiteta v Moravii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. [72]-84
Rozsah
[72]-84
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.