Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1991, roč. 40, č. C38

Obrázek
Rok
1991
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0317-0
Ústav FF MU
Page Title
[7]-14 Konfirmace Přemysla Otakara II. pro Doksany z roku 1276 ve světle litoměřické listiny z roku 1282 Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
[15]-26 Americký konstitucionalismus a ústava z roku 1787 Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[27]-52 Ruská politická emigrace v západní Evropě 1849-1860 : Gercenova svobodná ruská tiskárna Kolejka, Josef | pdficon
Page Title
[53]-64 Brünner Gewerbebank (1863-1880) - předchůdkyně brněnské pobočky Živnostenské banky Janák, Jan | pdficon
Page Title
[65]-76 Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před r. 1918 Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[77]-86 K počátku česko-slovinských finančních styků Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[87]-101 Národnostní otázka v revolučním roce 1917 : k ideologii a praxi celoruských politických stran Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[103]-113 Zyklus, Regression und Progression - Grundformen der Geschichtsauffassungen Berthold, Werner | pdficon
Page Title
[115]-123 K historickým aspektům raných Hegelových spisů Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[125]-133 The notions "person" and "personality" and Gollian historiography : some remarks Strmiska, Maxmilián | pdficon