C38

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1991
Ročník: 40
Číslo: C38
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0317-0
Ústav FF MU
Title Document
Konfirmace Přemysla Otakara II. pro Doksany z roku 1276 ve světle litoměřické listiny z roku 1282 | [7]–14
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Americký konstitucionalismus a ústava z roku 1787 | [15]–26
Vykoupil, Libor
PDF
Title Document
Ruská politická emigrace v západní Evropě 1849-1860 : Gercenova svobodná ruská tiskárna | [27]–52
Kolejka, Josef
PDF
Title Document
Brünner Gewerbebank (1863-1880) - předchůdkyně brněnské pobočky Živnostenské banky | [53]–64
Janák, Jan
PDF
Title Document
Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před r. 1918 | [65]–76
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
K počátku česko-slovinských finančních styků | [77]–86
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Národnostní otázka v revolučním roce 1917 : k ideologii a praxi celoruských politických stran | [87]–101
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
Zyklus, Regression und Progression - Grundformen der Geschichtsauffassungen | [103]–113
Berthold, Werner
PDF
Title Document
K historickým aspektům raných Hegelových spisů | [115]–123
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
The notions "person" and "personality" and Gollian historiography : some remarks | [125]–133
Strmiska, Maxmilián
PDF