Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2005, roč. 54, č. C52

Obrázek
Rok
2005
Rok vydání
2006
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-4192-7
Ústav FF MU
Page Title
[5]-13 Čeští velmoži 10. věku Kalhous, David | pdficon
Page Title
[15]-25 Jarloch a tzv. Ansbert, aneb, Nesmělá návštěva v tvůrčí dílně prvního milevského opata Smékalová, Anna | pdficon
Page Title
[27]-55 Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239) Bárta, Stanislav | pdficon
Page Title
[57]-71 Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus Bar, Přemysl | pdficon
Page Title
[73]-82 Kdy skončilo tatarské jho na Rusi? Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[83]-96 Císař Ferdinand III., Bohdan Chmelnyckyj a podunajská knížectví : neznámá kapitola v dějinách habsbursko-ukrajinských vztahů v padesátých let 17. století Svoboda, Libor | pdficon
Page Title
[97]-117 Pokusy o prosazeni vivente rege v polsko-litevském soustátí na sejmu v roce 1661 Petlach, Vladimír | pdficon
Page Title
[119]-132 České ženy na cestě k volebnímu právu na stránkách ženského tisku Nečasová, Denisa | pdficon
Page Title
[133]-148 Židé a židovská otázka v českých zemích v letech 1945-1948 Sedlák, Petr | pdficon
Page Title
[149]-169 Rudolf Holinka: historik klidného, racionálního úsudku Boček, Pavel; Hanuš, Jiří | pdficon
Page Title
[171]-190 Římskokatolická církev v Československu 1948-1989 : pokus o zachycení vnitřního směřování české církve Hanuš, Jiří | pdficon
Page Title
[191]-225 "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989 Štěpánek, Václav | pdficon