Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti

Název: Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti
Variantní název:
  • К вопросу о печати святого Вячеслава
    • K voprosu o pečati svjatogo Vjačeslava
  • Ein Beitrag zur Frage des St. Wenzelssiegels
    • K voprosu o pečati svjatogo Vjačeslava
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. [26]-39
Rozsah
[26]-39
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný příspěvek tvoří součást diplomní práce, která vznikla z podnětu a za metodického vedení prof. dr. J. Šebánka s úkolem zpracovati na základu jednotlivých konkrétních případů dílčí otázky funkce listiny na české půdě v době přemyslovské. Než bylo možno přistoupit k vlastnímu řešení tohoto složitého problému, bylo nutno nejprve se zabývati některými otázkami povahy přípravné. Jednou z nich je otázka významu svatováclavské pečeti. Její řešení, o něž se pokouší tato studie, nelze ovšem pokládati za definitivní, nýbrž spíše za podnět k dalšímu bádání, které jistě v mnohém směru výsledky v článku uvedené jednak zpřesní a doplní, jednak i v lecčems pozmění a opraví.