C42

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1995
Ročník: 44
Číslo: C42
Rok vydání
1995
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-1271-4
Ústav FF MU
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha | [5]–11
Sviták, Zbyněk
PDF
K počátkům morální a politické obrody ruských knížectví ve XIII. století | [13]–24
Boček, Pavel
PDF
Úsilí městské rady o jurisdikci nad brněnskými předměstími ve 13. a 14. století | [25]–38
Flodr, Miroslav
PDF
Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám | [39]–50
Mezník, Jaroslav
PDF
Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice | [51]–69
Krmíčková, Helena
PDF
Soupis obyvatel řádového statku Třebom z konce roku 1647 a proměny stavu i kompozice tamní populace v následujícím období | [71]–88
Háza, Zdeněk
PDF
Příčiny zániku konfirmačního řízení v habsbuské monarchii v roce 1836 | [89]–97
Vašků, Vladimír
PDF
Die Anfänge des Liberalismus in Österreich : (von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49) | [99]–109
Reinalter, Helmut
PDF
Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848 | [111]–123
Janák, Jan
PDF
Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě v letech 1890-1914 | [125]–137
Malíř, Jiří
PDF
Z protektorátu Čechy a Morava do Auschwitz II-Birkenau: hromadný transport Romů 7.5.1943 | [139]–145
Nečas, Ctibor
PDF
Vzestup quebeckého neonacionalismu (1960-1967): ideologické a politické aspekty | [147]–152
Strmiska, Maxmilián
PDF