Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník a souvislosti

Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. [53]-62
Rozsah
[53]-62
  • ISSN
    1212-1509
Type: Článek
Jazyk
česky
rusky
Licence: Neurčená licence
Document