O kompozici české prózy

Název: O kompozici české prózy
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 136-137
Rozsah
136-137
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Všetička, František. Tektonika textu: o kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. Olomouc: Votobia, 2001. 269 s. ISBN 80-7198-478-7.