O kompozici české prózy

Title: O kompozici české prózy
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 136-137
Extent
136-137
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Všetička, František. Tektonika textu: o kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. Olomouc: Votobia, 2001. 269 s. ISBN 80-7198-478-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.