X5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 2002
Volume: 51
Issue: X5
Publication year
2002
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2811-4
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. (2. část) | [5]–8
Mikulášek, Miroslav
PDF
Ceксуально-эротическая образность в постмодернистском дискурсе | [9]–17
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti | [19]–25
Dorovský, Ivan
PDF
Působení fantastických prvků na formu poezie polských romantiků | [27]–32
Štěpán, Ludvík
PDF
Леонид Андреев как источник инспирации Павела Кохоута | [33]–38
Dohnal, Josef
PDF
Powieść Kukły Danieli Hodrovej - powracające w przemianie powtórzenie i świadomość autorstwa | [39]–52
Car, Anna
PDF
Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník a souvislosti | [53]–62
Pospíšil, Ivo
PDF
Dekadencki topos śmierci w tomie poezji Zazděná okna Jiřego Karáska ze Lvovic | [63]–74
Gawarecka, Anna
PDF
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
Title Document
Svět textu po strukturalismu: literární věda a její středoevropské souvislosti : (úvahy in margine knihy Ryszarda Nycze Tekstowy świat) | [75]–79
Pospíšil, Ivo
PDF
Návrat Alexeje Remizova | [81]–90
Kšicová, Danuše
PDF
Genologie, nebo postmodernistický chaos? : (několik poznámek na okraj sborníku z jedné konference) | [91]–97
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Šíře, hloubka, syntéza : (k jubileu Danuše Kšicové) | [99]–103
Pospíšil, Ivo
PDF
Koryfej československé rusistiky a slavistiky : (k 70. narozeninám Andreje Červeňáka) | [105]–106
Pospíšil, Ivo
PDF
Významná meta uprostřed cesty : (k padesátinám Iva Pospíšila) | [107]–108
Štěpán, Ludvík
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Krležovy eseje a úvahy konečně česky | [109]–112
Dorovský, Ivan
PDF
Nové pohyby dostojevskologie | 112–114
Pospíšil, Ivo
PDF
Pohledy na vznik a vývoj dekonstruktivismu | 114–117
Štěpán, Ludvík
PDF
Moderný ukrajinský vklad do výskumu medziliterárnosti | 117–119
Žemberová, Viera
PDF
Jubilejní sborník jako introspekce i retrospekce | 119–121
Pospíšil, Ivo
PDF
Esoterismus ruské moderny v nových výzkumech | 121–123
Kšicová, Danuše
PDF
Dvě zasvěcené knihy nestárnoucího ruského bohemisty | 123–124
Pospíšil, Ivo
PDF
Závěr projektu tří slovníků spisovatelů | 125–126
Štěpán, Ludvík
PDF
Balmont znovu objevovaný | 126–128
Pohlová, Iva
PDF
Polská slovníková příručka, která u nás citelně chybí | 128–129
Štěpán, Ludvík
PDF
Hledání rovnováhy: svazek literárněvědných kontemplací | 130–131
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Komparatistika a národní diskurs | [133]–134
Zelenka, Miloš
PDF
Gender studies, interdisciplinarita a slavika | 134–135
Pospíšil, Ivo
PDF
Nekonvenční pohled na nekonvenční české autory | 135
Štěpán, Ludvík
PDF
Rumunská literatura na Slovensku: slovenská práce a česká nostalgie | 135–136
Pospíšil, Ivo
PDF
O kompozici české prózy | 136–137
Štěpán, Ludvík
PDF
Ťutčev a Slované | 137–138
Kšicová, Danuše
PDF
Slovenské pohledy na polskou literaturu | 138–139
Štěpán, Ludvík
PDF
Mezinárodní ukrajinistický sborník a studie o kontroverzním slovenském spisovateli | 139–140
Pospíšil, Ivo
PDF
Česká a polská emigrační literatura v evropském kontextu | 140
Štěpán, Ludvík
PDF
Lodžská konference o goticismech | 141–142
Pospíšil, Ivo
PDF