Hledání rovnováhy: svazek literárněvědných kontemplací

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 130-131
Extent
130-131
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pavera, Libor. Slovo, paměť, tradice. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2001. 99 s. Editio Universitatis Silesianae Opaviensis. Litteraria; tomus 3. ISBN 80-7248-106-1.
Document