Powieść Kukły Danieli Hodrovej - powracające w przemianie powtórzenie i świadomość autorstwa

Author: Car, Anna
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. [39]-52
Extent
[39]-52
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document