Závěr projektu tří slovníků spisovatelů

Title: Závěr projektu tří slovníků spisovatelů
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 125-126
Extent
125-126
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Pod vedenim Iva Pospíšila zpracovali Galina Bumbálková et al. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-068-3.