Rumunská literatura na Slovensku: slovenská práce a česká nostalgie

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 135-136
Extent
135-136
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Vajdová, Libuša. Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1890-1990). Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2000. 407 s. ISBN 80-88815-07-X.
Document